Overslaan naar content

Wat betekent Safe Food Healthy People voor ons?

De kern van H&S

Iedereen heeft thuis producten waar suiker of plantaardige olie inzit, en vrijwel iedereen poetst ook z'n tanden met tandpasta. De grondstoffen voor die producten (en voor nog veel meer) worden door onze collega's vervoerd en afgevuld, en de containers waarin dat gebeurt worden op hun beurt door onze collega's gereinigd.

De kwaliteit van ons werk, en de voedselveiligheid die daarmee samenhangt, moet dus altijd hoog zijn. Dat is één uitleg waarom ' Veilig voedsel Gezonde mensen' de kern van H&S is.

De gezonde mensen van H&S

De 'gezonde mensen' uit onze visie zijn ook onze collega's. Wij willen als werkgever dat onze mensen gelukkig zijn!

Wij zijn continu alert op het bieden van gezonde en veilige werkomstandigheden, maar we willen ook dat het in de werkomgeving vertrouwd en gezellig is. We werken hard en geconcentreerd, en nemen de tijd voor onze pauzes en ontspanning. We denken mee over flexibiliteit in werkplekkeuze en werktijden, want we zetten de gezondheid en het werkgeluk altijd op één.

Waarom een kompas?

We hebben gekozen om onze visie, kernwaarden en focusgebieden in een kompas weer te geven, omdat geen van deze items op zichzelf staat.

Alles wat we doen komt vanuit de kern Safe Food Healthy People. Daaromheen zitten onze kernwaarden en focusgebieden, en alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Drie kernwaarden

We hebben drie kernwaarden: ondernemerschap, continuïteit en relaties.

Voor ons betekent het ondernemerschap dat we innoveren en ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden in de markt. De klant vraagt iets en wij onderzoeken de mogelijkheden om invulling te geven aan die wens. Bij onze collega's moedigen we ondernemerschap aan: zie jij een kans om de kwaliteit of het proces te verbeteren? Werk je plan maar uit!

Vanuit dat ondernemerschap komen we bij continuïteit: we willen langdurige relaties aangaan met onze klanten en collega's. We willen niet snel scoren, maar juist met de klant meegroeien, kwaliteit bieden en relevant blijven. Onze medewerkers krijgen ook de ruimte om zich verder te ontwikkelen: binnen hun eigen rol en in de breedte van de organisatie.

Bovenstaande kernwaarden kunnen niet bestaan zonder goede en gezonde relaties. De omgang met elkaar is het fundament en dat is gebaseerd op vertrouwen. Binnen H&S gaan we informeel met elkaar om: er is geen strenge hiërarchie en we weten dat we elkaar nodig hebben om ons werk goed uit te voeren.

Focusgebieden

Onze vier focusgebieden zijn al genoemd in de bespreking van onze kernwaarden, want ze zijn er nauw mee verbonden.

Onze medewerkers zorgen dat wij de diensten aan onze klanten kunnen leveren. In onze dienstverlening zijn duurzaamheid en kwaliteit uiterst belangrijk, zodat we weer komen tot onze kern: Safe Food Healthy People.

Ben je nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden bij H&S?

Neem contact met ons op via careers@hs-group.eu of bel naar 088 426 7777

Wie weet word jij onze nieuwe collega!