Overslaan naar content

Privacy Policy H&S Group Careers

H&S Group B.V. (hierna te noemen 'H&S') is blij dat je onze careers website bezoekt en overweegt om bij H&S te komen werken!

Het is voor ons belangrijk dat je persoonlijke data ten alle tijde beschermd zijn en daarom willen we je hier uitleggen wat wij doen met de informatie die je met ons deelt wanneer je reageert op een vacature.

Persoonlijke data

'Persoonlijke data' refereert aan specifieke informatie die teruggeleid kan worden naar een natuurlijk persoon. Deze data bestaat uit informatie zoals je echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Alle informatie die niet direct tot jou persoonlijk herleid kan worden, beschouwen wij niet als persoonlijke data.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke data

H&S wil de privacy van onze website bezoekers en sollicitanten beschermen. Wanneer je onze site bezoekt zullen onze webservers om veiligheidsredenen altijd die data opslaan die informatie geven over hoe jouw computer met onze site is gelinkt. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot een overzicht van welke pagina's je op onze site bezoekt, de datum en de duur van je bezoek, de identificatie van jouw browser en operating system alsook via welke site je op onze site bent aangekomen. Verdere persoonlijke informatie zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt niet door ons verzameld, tenzij je deze data vrijwillig aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld wanneer je solliciteert op een vacature of ons een informatieverzoek stuurt. Deze data zullen alleen verwerkt worden in het kader van een sollicitatie.

H&S geeft je altijd recht op toegang tot en recht op wijziging van uw persoonlijke data.

Veiligheid

H&S neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonlijke data te beschermen tegen verlies of misbruik. Zo worden jouw data bijvoorbeeld bewaard in een beveiligde operating omgeving die niet toegankelijk is voor derden. In bepaalde gevallen zullen jouw data ook versleuteld worden door Secure Socket Layer technologie (SSL) gedurende overbrenging. Dit betekent dat een erkende encryptie procedure wordt gebruikt voor de communicatie tussen jouw computer en de H&S-servers, mits jouw browser SSL ondersteunt.

Voor de verwerking van je sollicitatie maken wij gebruik van een gesloten systeem, waardoor je persoonlijke gegevens alleen verwerkt en gezien kunnen worden door de betrokken personen in het sollicitatieproces.

Bewaartermijn persoonlijke data

De door jou verstrekte gegevens worden tot 4 weken na de sollicitatieprocedure bewaard en automatisch verwijderd. Tenzij je in het sollicitatieformulier toestemming geeft om jouw gegevens een jaar in onze talentpool te bewaren. Na verloop van dat jaar zullen jouw gegevens alsnog verwijderd worden, of zul je benaderd worden met de vraag of we je gegevens nog een jaar langer in onze talentpool mogen houden.

Recht op informatie

Je kunt per e-mail een verzoek sturen naar careers@hs-group.eu zodat wij je kunnen informeren welke data wij van je opgeslagen hebben. Door een e-mail naar datzelfde adres te sturen kun je ons ook verzoeken al jouw persoonlijke data te verwijderen.